Sprawdź działania bohatera

Poznaj bohatera
harcerka
Magda Szkudlarska
Wrocław

Ma 25 lat i w ZHR pełni funkcję wicehufcowej 3 Dolnośląskiego Hufca Harcerek "Wywierzysko". Jest również członkiem Zarządu Okręgu Dolnośląskiego. Na co dzień pracuję jako nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej w jednej z wrocławskich podstawówek. W Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR pełni funkcję koordynatora wojewódzkiego. Podjęła się tego działania. Jak mówi "Harcerstwo nauczyło mnie empatii. Służba na rzecz innych jest dla mnie bardzo ważna. Działania w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR pozwalają mi bezpośrednio pomagać osobom w potrzebie."