Sprawdź działania bohatera

Poznaj bohatera
Ratownik Medyczny / Harcerz
Dawid Grabowski
Bydgoszcz

Dawid to osoba bardzo empatyczna. Ma 24 lata, jest Ratownikiem Medycznym, studentem Zdrowia Publicznego, wolontariuszem i koordynatorem wojewódzkim Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR w Okręgu Kujawsko-Pomorskim, Koordynatorem Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, także w Okręgu Kujawsko-Pomorskim. Bardzo oddany sprawie pomocy i działaniom wolontariackim. Nagrywa filmy instruktażowe i zawsze jest gotów do pomocy!