Sprawdź działania bohatera

Poznaj bohatera
społecznik
Justyna Kobierowska
Gdańsk

Justyna Kobierowska, mama ciężko chorego Nataniela, który jako jedyny na świecie choruje na Mutację Genetyczną EVL i też pomagał jak potrafił choć rodzina sama potrzebują pomocy. Utworzyła w Gdańsku grupę społeczników, którzy dzień i noc szyli setki maseczek, gdzie później trafiały do trójmiejskich szpitali oraz placówek medycznych wspomagając w ten sposób personel medyczny w walce z wirusem. Ponadto Justyna ma ogromne serce, mimo swoich trudności i kłopotów pomaga jeszcze innym. Nie zważając na swoje problemy niesie pomoc innym.