Sprawdź działania bohatera

Poznaj bohatera
Wolontariuszka Powiślańskiej Fundacji Społecznej
Dominika Biernat
Warszawa

Dominika zgłosiła się do rozwożenia obiadów dla podopiecznych Powiślańskiej Fundacji Społecznej już na początku epidemii. Wiele osób z najuboższych rodzin zostało bez środków do życia i musieliśmy im szybko pomóc. Mimo że Dominika wcześniej nikogo z tych osób nie znała, odważnie i bezinteresownie zadeklarowała chęć pomocy. Przez kilka tygodni rozwiozła setki obiadów, zaangażowała znajomych, poświęcała swój czas i siły, wspierała nas mimo zmieniających się i trudnych okoliczności. Jesteśmy przekonani, że świat jest piękniejszy dzięki dobremu sercu i zaangażowaniu takich osób jak ona!