Sprawdź działania bohatera

Poznaj bohatera
studentka 6 roku medycyny - Gdański Uniwersytet Medyczny
Zuzanna Grochecka
Gdańsk

Nie mając wcześniejszego doświadczenia w drukowaniu 3D, początkowo dołączyłem do projektu, aby pomóc w komunikacji między studentami zaangażowanymi w pracę nad projektem a oddziałami szpitala. Nie wiedziałam, że w ciągu 2 miesięcy projekt będzie się tak rozwijał i będziemy w stanie pomóc w tak wielu różnych miejscach.